Radijs kwekerij N van heijningen

In opdracht van kwekerij N van Heijningen hebben wij om het tuinbouwbedrijf de oude beschoeiing verwijderd.
Hierna wordt er een nieuwe beschoeiing van 340 meter geplaatst en weer netjes aangevuld .

Loonbedrijf Wim van Dijk | Casembrootlaan 26 | 2685 AC Poeldijk | T 0174 212588

copyright 2011 | BURO VONK